Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.celds.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

CEL Data Services streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld, staat CEL Data Services niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie op de website van CEL Data Services kunnen geen rechten worden ontleend. CEL Data Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. 

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. U kan hiervoor gebruikmaken van het contactformulier.

Hyperlinks en verwijzingen

Indien onze website hyperlinks bevat naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap hebben, kunnen wij geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. CEL Data Services aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Copyright

CEL Data Services behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van CEL Data Services is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of te verspreiden.